Cases

Forside » Cases

Cases

Luft under vingerne i Lem Kær

I november 2011 blev der holdt rejsegilde i vindmølleparken Lem Kær nordvest for Lem i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dagen var en milepæl i vindmølleprojektet, hvor det efter flere års hårdt planlægningsarbejde, høringsrunder, indsigelser og andre udfordringer var lykkedes at få rejst to rækker Vestas vindmøller.

Det er langt fra tilfældigt, at Lem Kær blev udpeget til dette projekt. Vindressourcerne i Lem Kær hører til i den højeste kategori i Danmark. Det flade slettelandskab i det vestjyske giver optimale betingelser for at udnytte vindens vedvarende energi, og til at få en maksimal effekt på ca. 33 MW ud af det samlede anlæg.

Lem Kær-vindmølleparken er Danmarks hidtil største landbaserede vindmøllepark med i alt 11 vindmøller. De ti af møllerne er Vestas V112 vindmøller på tre megawatt på en 150 meters totalhøjde, mens den ene vindmølle er en forsøgsmølle opstillet i 2008, som den første af Ringkøbing-Skjern Kommunes nye møller.

Udbygningen af nye vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune har gjort det nødvendigt at forstærke transmissionsnettet i det vestjyske, så vindmøllerne populært sagt kan komme af med strømmen. Derfor har kommunen skabt en faseopdelt udbygningsplan for 150 kV nettet i området og i den forbindelse bedt Vestjyske Net om at stå for etableringen af et anlæg til omkring 65,5 mio. kr.

Hos Vestjyske Net har vi opbygget og idriftsat et nyt 150kV-anlæg ved Lem Kær. Anlægget består af en ny 150/60 kV station med en 160 MVA 150/60 kV transformer og tilhørende 150 kV felt for transformer og linjefelt over en strækning på 18,4 km fra Videbæk til Lem Kær. Stationen tilsluttes det eksisterende 150 kV net i station Videbæk, hvor også en kompenseringsreaktor for tilslutningskablet er placeret.

For Vestjyske Net har Lem Kær været et usædvanligt spændende vindmølleprojekt at deltage i. Det er med en vis vestjysk stolthed, at vi nu kan betragte det færdige resultat og se, at vindmøllerne er kommet op i omdrejninger og leverer den forventede effekt. Vi kommer ganske givet til at se flere af disse projekter i Danmark, da de kan bidrage positivt til samfundsøkonomien.

Aktuelt