Vestjyske Net 60 kV A/S

Forside » Om os » Vestjyske Net 60 kV A/S

Vestjyske Net 60 kV A/S

Formålet med selskabet Vestjyske Net 60 kV A/S er at eje, etablere, drive og udvikle 60 kV forsyningsnet og -anlæg i selskabets bevillingsområde med en optimal teknisk og økonomisk drift.
Selskabet har en samfundsforpligtelse til at opnå en rimelig forrentning af egenkapitalen.

Ifølge Elloven er Vestjyske Net 60 kV A/S det bevillingspligtige netselskab, der ejer, driver og udvikler 60 kV nettet i det vestjyske område. Geografisk dækker dette et område fra Grindsted i syd til Klitmøller i nord, og fra Vesterhavet i vest til en grænse tæt ved den jyske højderyg i øst. Bevillingen til at drive 60 kV nettet er udstedt af Energistyrelsen.

Dækningskort

Dækningskort

Selskabet stiller sit elnet til rådighed for de elleverandører, der leverer el til forbrugerne. Priser og tariffer bliver reguleret gennem lovgivningen, og det er Energitilsynet, som overvåger og kontrollerer, at alle danske netselskaber opkræver de rette beløb fra forbrugerne.
Den nuværende tarif er 2,12 øre/kWh.

Vestjyske Net 60 kV A/S ejes af otte bevillingspligtige netselskaber, der driver eldistribution i det vestjyske område. Vestjyske Net 60 kV A/S er 100% ejer af datterselskabet Vestjyske Net Service A/S.

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse:

Selskab

kapital

andel i %

NOE Net A/S

5.240.000

28,58

RAH Net A/S

4.291.000

23,40

Thy-Mors Energi Elnet A/S

3.323.000

18,12

L-net A/S

2.608.000

14,22

Ikast El Net A/S

1.127.000

6,15

Struer Forsyning Elnet A/S

922.000

5,03

Grindsted El-Net A/S

826.000

4,50

18.337.000

100,00

Tarifmetode 2,0 – godkendelse ad den 23/11-16

Aktuelt