Vestjyske Net Service A/S

Forside » Om os » Vestjyske Net Service A/S

Vestjyske Net Service A/S

Vestjyske Net Service A/S blev etableret i 1999 for at yde serviceydelser i form af drift, vedligehold, projektering og etablering af højspændingsstationer og højspændingsnet. Det sker både som luftledninger og jordkabler og tilknyttede teknologier som eksempelvis at etablere forbindelser til lyslederkommunikation og vindmølledrift.

Vestjyske Net Service A/S er et 100% ejet datterselskab af Vestjyske Net 60 kV A/S. Virksomheden beskæftiger ca. 60 medarbejdere og har hovedkontor i Herning, og afdeling i Esbjerg. Takket være sin historik opererer selskabet fortrinsvis i det vestjyske, men har hele Jylland og Fyn som sit naturlige markedsområde. Tidligere har selskabet lejlighedsvis haft opgaver i udlandet.

Kundekredsen består i vid udstrækning af transmissions- og netselskaber inden for elforsyningen. Transmissions- og netselskaber er underlagt Energitilsynets kontrol, herunder styring af disse selskabers maksimale indtjening. Dette gælder også de fastsatte tariffer.

Markedspositionen for Vestjyske Net Service A/S er påvirket af, hvilke betingelser Energitilsynet stiller for transmissions- og netselskabernes indtjening, da selskabernes vedligeholdelsespolitik, investeringslyst og investeringsevne afhænger af de indtægtsrammer, som Energitilsynet sætter.

Vestjyske Net Service A/S’ idé er at sikre kunden problemfrie og teknisk set optimale løsninger og udførelse af opgaver i forbindelse med stærkstrømsanlæg og kommunikationssystemer samt afledte opgaver heraf.

Vestjyske Net Service A/S er certificeret af DNV GL A/S i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 45001:2018, samt godkendt for overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse vedrørende kvalitetsledelsessystemer for autoriserede el-installatørvirksomheder (Bekendtgørelse nr. 629 af 2. juni 2017)

Aktuelt