Kabellægning

Forside » Ydelser » Kabellægning

Kabellægning

Overlegen under overfladen

Siden 1988 har Vestjyske Net udført alle nye 60 kV ledninger som kabelanlæg. Siden dengang har vi planlagt, projekteret og udført kilometervis af 60 kV kabelanlæg om året i det vestjyske område.

Arbejdet med kablerne har givet os et tilbundsgående kendskab til og en stor erfaring med alle terræntyper. Vores speciale er at udføre kabelanlæg i områder med høj grundvandsstand, men naturligvis klarer vi stort set alle danske jordbundsforhold.

Vores arbejdsopgaver med kabellægning omfatter alle aspekter af processen, hvilket gælder både forhandlinger med berørte lodsejere, kontakt til relevante myndigheder, projektledelse og hele den praktiske løsning af hver enkelt opgave.

Projekterne kan udføres over hele landet som totalentreprise eller som en større eller mindre del af projektet alt efter kundens ønsker og behov. Vestjyske Net følger projektet helt til dørs og bidrager til at løfte kvaliteten af det samlede arbejde.

Aktuelt