Vedligehold

Forside » Ydelser » Vedligehold

Vedligehold

Hellere forebygge end helbrede

Opgaverne for Vestjyske Net er mange, alsidige og udfordrende. En af de vigtigste nøgleopgaver er imidlertid den daglige vedligeholdelse af elnettet i hele vores forsyningsområde og dermed sikre den lokale leveringssikkerhed. Alle aftagere skal have strøm i stikkontakterne.

Døgnet rundt bliver elforsyningsnettet overvåget af vores moderne udstyr i kontrolrummet i Herning og ved strømsvigt rykker vi straks ud for at udbedre skaderne. Samtidig har vi etableret planlagte procedurer og præcise planer for vores vedligeholdelse.

Vi har en proaktiv indstilling til vedligeholdelse. Det betyder, at al vedligeholdelse gerne skal rumme en forbedring af de eksisterende forhold – hvis noget skal vedligeholdes, kan det lige så godt blive vedligeholdt til noget bedre og endnu mere formålstjenligt.

Hos Vestjyske Net er vedligeholdelse et vidt begreb. Det dækker over alt fra pleje af områderne omkring stationerne, over eftersyn af relæinstallationer og vedligeholdelsesydelser – eksempelvis kraftværkernes højspændingsinstallationer med transformere og afbrydere.

Samtidig vedligeholder vi alle gængse typer af luftledninger og højspændingsanlæg for kunder i hele Danmark. Gennem årene har vi vedligeholdt tusindvis af kilometer luftledninger samt højspændingsanlæg i geografiske områder, der blandt andet er præget af korrosivt miljø og kraftige vindbelastninger. Vores tilrettelæggelse og praktiske udførelse af vedligeholdelsesarbejdet bygger således på en solid erfaring.

Aktuelt