Vestjyske Net er en service- og entreprenørvirksomhed i elforsyningsbranchen. Vi projekterer, etablerer og vedligeholder højspændingsanlæg i store dele af landet. Vestjyske Net driver og udvikler endvidere 60 kV forsyningsnettet i bevillingsområdet og dermed stiller vi vores elnet til rådighed for de elleverandører, der leverer el til forbrugerne.
Aktuelt